SuNar suyununu tərkibi haqqında

Kimyavi tərkibinə görə: hidrokarbonatlı-sulfatlı, magneziumlı-natriumlı su .

Tərkibində olan komponentlərinə görə su təbii az minerallaşmış süfrə suyudur.

Minerallaşma – 0.5 q/l.

Orqanoleptik göstəricilərinə görə su şəffafdır, rəngsizdir, iysizdir, dadsızdır və çöküntüsüzdür. 

PET-şüşələrin hazırlanması və suyun doldurulması bulağın yer səthinə çığdığı yerdə həyata keçirilir. 

“Kazbeqi” (Gürcüstan) suyunun analoqu. 

AZS 216-2006.

Təsdiq olunmuş əmtəə nişanı. 

Gigiyenik sertifikat var. 

Standarta uyğunluq sertifikatı var. 

Kimyavi tərkibi (q/l):  

Ca2+  - 0.01

Mg2+   -  0.0547

Na+    - 0.0368

HCO3   -  0.3050

Cl     -   0.010

SO42 -   0.075

pH   -   7.6

 

 

 


tel.: +994 12 437 81 91; +994 70 437 81 91

e-mail:office@sunarqax.az

İndi saytda 11 qonaq var və üzv yoxdur